A Monza è nata Sèm chì

Quanto pagheresti per una portineria di quartiere?

Una scommessa di comunità